Integritetspolicy och cookies

Välkommen till Butiksinredningar.net! Din integritet är av största vikt för oss, och vi är engagerade i att skydda den vid besök på Butiksinredningar.net. Denna integritetspolicy förklarar hur vi hanterar och skyddar personuppgifter för våra besökare.

Information som samlas in

Butiksinredningar.net är designad för att tillhandahålla information utan att samla in personuppgifter från våra besökare. Vi använder inga verktyg för att spåra användarbeteende med cookies, såsom Google Analytics.

Kontaktformulär

Vi tillhandahåller ett kontaktformulär för de besökare som önskar komma i kontakt med oss. All kommunikation som sker via kontaktformuläret behandlas med högsta konfidentialitet. Mail raderas löpande hela tiden, och informationen används inte för något annat ändamål än att svara våra kunder.

Cookies

Butiksinredningar.net använder inte cookies för att spåra eller lagra information om våra besökares beteenden på webbplatsen.

Hur vi skyddar din information

Vi tar säkerheten på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att skydda din information mot obehörig åtkomst.

Dina rättigheter

Som besökare har du rättigheter angående din information, inklusive rätten att begära tillgång till, korrigering av, eller radering av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Denna policy kan uppdateras för att återspegla nya lagkrav eller ändringar i vår informationshantering. Vi uppmuntrar dig att regelbundet besöka denna sida för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller hanteringen av dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Tack för att du besöker Butiksinredningar.net!